E-learning modules voor operatieassistenten

Vandaag de dag specialiseren snijdend specialisten zich steeds vaker binnen hun vakgebied. Van operatieassistenten wordt dit ook gevraagd.
Aan de ene kant is dit prettig; er wordt een team gecreëerd dat vlot en kundig kan opereren.
Het specialiseren heeft ook een uitdaging. Het team operatieassistenten dient voor de 24-uurs continuïteit binnen de operatiekamers te zorgen en wat als er een specialistische spoedingreep in de nacht plaatsvindt waar de operatieassistent van dienst niet in gespecialiseerd is?

Er is nog een uitdaging voor organisaties.
Vanuit de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) wordt gevraagd dat iedere operatieassistent laat zien dat hij bevoegd en bekwaam is in zijn of haar vak.
Waar organisaties het (bij)scholingspakket voor verpleegkundigen goed hebben ingezet, is er voor operatieassistenten helaas weinig scholing beschikbaar.

Er is een oplossing! E-learningmodules voor operatieassistenten

OK learning biedt op een prachtige en toegankelijke manier (met smartphones en computer) e-learningmodules voor operatieassistenten. De e-learningmodules en praktijkopdrachten zijn online te bekijken en te maken maar… er is meer.
Via de inlogcode van de app, kan de operatieassistent de QR-codes van een onderwerp scannen en tijdens het werk kan hij bestuderen wat hij nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een heupfractuur en welke keuze er aan ingrepen is. Bij iedere specifieke ingreep kan hij de essentie van de operatietechniek en het apparaat dat eventueel gebruikt wordt, vinden.
Met het maken van de modules bewijst hij dat hij bevoegd en bekwaam is en op die manier bouwt hij zijn digitale portfolio (in te zien voor de leidinggevende en IGJ) op.
Een prima methode om op een aangename en werkbare manier de vakkennis van de professionals bij te houden en vast te leggen.
De operatieassistent is zelf verantwoordelijk voor het vullen van zijn portfolio en wie wil nou geen taakvolwassen professionals en team?

Heeft u interesse?


PERFORMANCE SUPPORT: SCAN&LEARN

Scan de QR-code en doorloop de korte performance support module.
De module bestaat uit een beknopte uitleg, afbeeldingen/video, één of enkele vragen en tips.

LEES MEER


E-LEARNING: SIT&LEARN

Uitgebreidere e-learning modules over een bepaald onderwerp.
Praktijkcasussen met enkele vragen staan centraal, de theorie is ondersteunend.

LEES MEER