Veilig omgaan met medische technologie

Anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerkers werken dagelijks met medische technologie. Het is belangrijk dat zij veilig omgaan met medische technologie om incidenten bij de patiënt op de OK te voorkomen. Nieuwe technologieën dienen op een veilige manier aangeschaft, geïntroduceerd, beheerd, toegepast en afgevoerd te worden.

In deze module komen de toepassingen van het ‘Convenant Veilige Toepassing van Medische technologie in de medische specialistische zorg’ aan bod.

Doelgroep

Ervaren anesthesiemedewerkers en anesthesiemedewerkers in opleiding.

Gemiddelde tijdsduur

Alleen casussen: 15 minuten
Casussen en theorie: 35 minuten