Gerard Kommer – St Antonius Ziekenhuis

[two_third]

“Deze app en e-learning modules sluiten perfect aan bij het convenant Medische Technologie”

“Onze operatieassistenten gebruiken sinds mei 2018 de e-learning modules en app van OK Learning. Ze zijn er heel enthousiast over. En wij als managers ook, want deze modules en app sluiten perfect aan bij het convenant Medische Technologie.”

Aan het woord is Gerard Kommer, hoofd OK van het St. Antonius Ziekenhuis. “We hebben de modules van OK Learning toegevoegd aan het bekwaamheidspaspoort, want ze zijn een goede aanvulling om operatieassistenten te laten voldoen aan het convenant. Bovendien sluit de inhoud aan op een van de speerpunten van ons ziekenhuis: kwaliteit en patiëntveiligheid. Redenen genoeg voor mij en Martin Figee (manager OK-IC) om een meerjarige overeenkomst met OK Learning aan te gaan.”

Waar en wanneer het uitkomt

“Een andere reden is dat de operatieassistenten de e-learning modules kunnen volgen waar en wanneer het hen uitkomt. Een groot voordeel voor hen, maar ook voor mij als leidinggevende. Door de hoge werkdruk en het tekort aan operatieassistenten kan ik ze niet zomaar vrijmaken voor een congres of een dag scholing. Bovendien kost het volgen van de modules minder tijd. En doordat we ze kunnen aanbieden via ons eigen leerplein, zijn de studieresultaten zichtbaar voor medewerkers en leidinggevenden.”

“Ook de app met performance support is plaats- en tijdonafhankelijk te raadplegen, op zowel telefoons als tablets. Denkt een operatieassistent op de werkvloer: ‘Hoe zat het ook alweer?’ Dan scant hij of zij met eigen telefoon een QR-code en krijgt meteen de relevante informatie over een apparaat of een handeling te zien.”

Speciaal voor operatieassistenten

“Onze medewerkers maken veel en enthousiast gebruik van de app en modules. De inhoud is duidelijk speciaal voor operatieassistenten ontwikkeld. De onderwerpen en praktijkcasussen zijn relevant en herkenbaar. Ze sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Dit komt doordat een van de ontwikkelaars van OK Learning zelf operatieassistent is.”

“Met deze e-learning modules en performance support zijn onze operatieassistenten altijd goed voorbereid op hun werk. En kan ik hen goed faciliteren om bevoegd en bekwaam te blijven.”


Deze blog is ook verschenen op www.okvisie.nl.

[/two_third]

[one_third_last][/one_third_last]