E-learning modules: Sit&Learn

Het concept

Sit&Learn bestaat uit e-learningmodules en praktijkopdrachten. Hierin wordt een bepaald voor operatieassistenten relevant onderwerp behandeld. De operatieassistent doorloopt een module in gemiddeld 30 minuten.

Casussen centraal

In de module staan enkele casussen centraal. Deze zijn gebaseerd op (complexe) situaties in de praktijk. Aan de hand van vragen en opdrachten doorloopt de operatieassistent de praktijkcasussen. Hij moet alle casussen helemaal doorlopen om de module met een goed resultaat te kunnen afronden. Bij iedere vraag krijgt hij twee pogingen. De resultaten worden opgeslagen.

Theorie ondersteunend

Ondersteunend aan de casussen is theorie opgenomen. De theorie kan als één geheel worden doorgenomen, maar kan ook worden opgeroepen bij de specifieke onderdelen van een casus. Het is niet verplicht om de theorie door te nemen. Deze kan flexibel worden ingezet.

Praktijkopdrachten en klinische les

Bij iedere module horen een of meerdere praktijkopdrachten. In deze opdrachten wordt de operatieassistent uitgedaagd om een koppeling te maken tussen de inhoud van de module en de eigen praktijk. Deze opdrachten kunnen worden uitgevoerd als voorbereiding op de klinische les.
Klinische lessen zitten niet standaard in de modules. Er wordt vanuit gegaan dat u deze lessen zelf organiseert. Uiteraard kunnen we wel meedenken over de invulling hiervan.


De modules

Bekijk hier welke modules OK learning aanbiedt.