Uitgangspunten van OK learning

OK learning is een modulair, praktijkgericht, herkenbaar en flexibel e-learning model waarmee de professionele operatieassistent op een toegankelijke manier zijn of haar portfolio kan opbouwen. Doordat de e-learning ook in een app, die met een QR-code bediend kan worden, wordt aangeboden, reikt de kennis voortaan tot op de operatiekamer zelf!

 

[one_half]

MODULAIR

Zowel SCAN&LEARN als SIT&LEARN van OK learning zijn opgedeeld in modules.
In iedere module wordt een bepaald aspect van het werk behandeld. De modules zijn de bouwstenen waarmee een opleidingspakket op maat kan worden samengesteld.
De modules van SCAN&LEARN kunnen binnen 5 minuten worden doorlopen. Voor een module van SIT&LEARN is ongeveer 30 minuten nodig.[/one_half]

[one_half_last]

PRAKTIJKGERICHT

De e-learning modules zijn opgebouwd rond enkele praktijkcasussen. Door middel van interacties wordt de operatieassistent uitgedaagd actief met deze praktijksituaties aan de gang te gaan. Daarbij kan hij direct de relevante theorie raadplegen.
De SCAN&LEARN modules kunnen door de operatieassistent op de werkvloer worden geraadpleegd. Op het moment dat hij behoefte heeft aan extra informatie over (het veilig werken met) bepaalde apparatuur of specifieke handelingen.[/one_half_last]

 

[one_half]

HERKENBAAR

Herkenbaarheid wordt bereikt door een heldere didactische opbouw. Deze wordt in alle modules op een eenduidige manier doorgevoerd.
Ook een consequente en goed doorgevoerde vormgeving draagt bij aan de herkenbaarheid.[/one_half]

[one_half_last]

FLEXIBEL

Door de modulaire opbouw is de e-learning en performance support zeer flexibel in te zetten. Met de modules als bouwstenen kan iedere operatieassistent een ontwikkelpad op maat samenstellen.
Het didactisch model biedt de mogelijkheid om de modules op verschillende manieren te doorlopen.[/one_half_last]